เครือข่ายสื่อโฆษณา

RETAIL SHOP

เครือข่ายร้าน MODERN HYPERMARKET & SUPERMARKET, MINIMART (CVS),
TRADITIONAL TRADES ท้องถิ่นระดับ TOP ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
TOP
100
HYPER MARKET
TOP
300
SUPERMARKET
TOP
2,000
MINIMART
TOP
5,000
TRADITIONAL TRADE

SPECIALTY STORE

เครือข่ายร้านเฉพาะด้านซึ่งครอบคลุมร้านค้าที่เน้นจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม,
ร้านขายยา และร้านที่เน้นจำหน่ายสินค้าเพื่อแม่และเด็ก
300
BEAUTY
300
PHARMACY
300
MOMS & KIDS
500
RESTAURANT & HOTEL
100
BUILDING MATERIALS STORE
100
AGRICULTURAL SUPPLIES STORE

TRANSIT

เครือข่ายสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินรถทุกจังหวัดทั่วประเทศ
250
VAN & BUS
230
DISTRIBUTORS COMMERCIAL CAR