เกี่ยวกับ

SOLUTION FLY

กลุ่มธุรกิจ

บริษัท B-52 Capital เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่เราต้องการจะเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภคจากทั่วประเทศเข้าด้วยกันเพื่อต่อยอดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ที่มีอนาคต เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงานและสังคม

ภายใต้ B-52 Capital ประกอบไปด้วย 6 กลุ่มธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายนี้
Distributions
ธุรกิจกระจายสินค้า
Financials
ธุรกิจการเงิน
International Money Transfer
ธุรกิจด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ
Products Marketing
ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
Performance Media Network
ธุรกิจเครือข่ายมีเดียแบบเน้นผลลัพธ์
Digital Marketing Solution
ธุรกิจสื่อออนไลน์

แนวคิดธุรกิจ

SOLUTION FLY คือ
Performance Media Network

เราเชื่อมโยง แบรนด์และลูกค้าเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายที่วัดผลได้
มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุด เพื่อให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

OUR COMPETITIVE EDGE

COVERAGE

ครอบคลุมมากกว่า ด้วยเครือข่ายร้านค้าของ Distribution

REACH

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อน

EFFECTIVE

ให้ประสิทธิผล ด้านการขายได้ดีกว่า

COST-SAVING

ประหยัดงบมากกว่า

DIRECT & FASTER

สื่อสารโดยตรงและเร็วกว่า

เครือข่ายของเรา

ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ ที่เข้มแข็งและครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศ
ทำให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ให้กับนักการตลาดและแบรนด์
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

16
ผู้กระจายสินค้ารายหลัก
77
จังหวัด
150,000
ร้านค้า
เข้าถึงลูกค้ามากกว่า
5,000,000
คน/วัน